Δημοτικοί Χοροί

Οι δημοτικοί χοροί είναι συνυφασμένοι με την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας και συνήθως κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τόπο προέλευσης. Νησιώτικοι, ηπειρώτικοι, καλαματιανοί χοροί είναι μόνο ένα μικρό μέρος του μουσικού θησαυρού της πατρίδας μας.